Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: zachranari.stranky1.cz
Osobní stránka

příznaky onemocnění GIT:Osobní stránka na adrese: zachranari.stranky1.cz

příznaky onemocnění GIT

Příznaky chorob gastrointestinálního ústrojí

 

-         mezi nejčastější projevy postižení gastrointestinálního ústrojí patří bolest, dyspepsie a motorické poruchy

-         břišní bolest je projevem nejvýznamnějším. Rozdělujeme ji na:

1)   somatickou (parietální) - vznikající podrážděním stěny břišní, pobřišnice, kořene mezenteria a bránice; je ostrá, ohraničená, lokalizovaná, často provázená reflexním stahem svalstva (défense musculaire); vedou ji senzitivní větve míšních nervů

2)   viscerální - způsobenou podrážděním vnitřních orgánů (napětím pouzdra nebo svalové stěny orgánů); bolest je tupá, hůře hodnotitelná, obvykle ve střední čáře, její lokalizace neodpovídá orgánovému uložení; probíhá nervy sympatiku

3)   přenesenou (vystřelující) - vyvolanou silným podnětem nebo anatomickým poškozením orgánů (průchod kaménku, uskřinutí střeva); bolest vystřeluje na povrch těla do míst inervovaných míšními nervy ze stejných kořenů, které zásobují postižený orgán; typický směr bolesti pomáhá určit její původ

 

-         při hodnocení břišní bolesti sledujeme:

1)   charakter (ráz) - bývá tupá, tlaková, palčivá a křečovitá

2)   lokalizaci - umístění nemusí odpovídat uložení orgánu

3)   iradiaci (vyzařování) - má větší význam než lokalizace, umožňuje soudit na postižený orgán, nejčastější směry:

a)    vzhůru z epigastria: afekce dolního jícnu, kardie a horní části žaludku (dif. dg nutno odlišit stenokardie)

b)   do pravého podžebří: gastroduodenální vřed, žlučové cesty, hlava pankreatu 

c)    pod pravou lopatku: onemocnění žlučníku

d)   do levého podžebří a pod levou lopatku: tělo a kauda pankreatu, žaludek, karcinom tračníku

e)     

mezi lopatky: zánět a vřed jícnu, kámen v ductus cystius, penetrace gastroduodenálního vředu

f)     do ramene: afekce bránice a podbráničního prostoru (subfrenický absces, infarkt sleziny, perforace gastroduodenálního vředu)

g)    do třísel: ledviny, močovody

-         trvání - je různé, obvykle příznačné pro typ onemocnění. Křečovitá bolest trvá sekundy, minuty, popřípadě hodiny; slizniční podráždění se projevuje dny, ale i týdny

-         rytmus - představuje střídání bolesti s obdobím klidu

 

"Kolika" (kolikovitá bolest) - je rytmicky se opakující, opětovně ustupující břišní bolest, různé délky trvání, způsobená peristaltikou dutých orgánů (spazmy a uvolnění hladké svaloviny) usilující o překonání překážky průchodnosti (biliární - kamínek ve žlučovodu, renální - kamínek v močovodu, střevní - ileus, dyskineze).

-         vyvolávající a ulevující vlivy:

1)   příjem potravy - může tlumit i vyvolávat bolest (duodenální a žaludeční vřed)

2)   defekace - obvykle provokuje bolest u onemocnění konečníku (karcinom, proktokolitida) a řitního kanálu (fisura, hemoroidy)

3)   vhodná poloha - přináší úlevu u refluxní choroby jícnu (elevace hrudníku), karcinomu pankreatu ("na všech čtyřech")

 

 

Vnímání bolesti

 

-         závisí na druhu a velikosti podnětu, také na prahu vnímavosti a interpretaci pocitů ze strany pacienta.

-         a možnost extraabdominálního původu bolesti je třeba také vždy myslet. V úvahu přichází bolest kořenová, postižení břišní stěny, myalgie, infarkt spodní stěny, celkové projevy jiných onemocnění (dekompenzovaný diabetes mellitus), vliv toxoinfekční a postižení CNS (tabes dorsalis).

 

 

 

 

 

 

 

DYSPEPSIE

 

-         dyspepsie je obtížně definovatelný pojem. Používá se pro sumární vyjádření "nevůle" v zažívacím ústrojí funkčního nebo organického původu, případně extragastrointestinální povahy (metabolizmus, léky)

-         horní (žaludeční) dyspepsie - představuje:

a)    nauzeu (pocit na zvracení)

b)   zvracení

c)    říhání

d)   pyrozu (pálení žáhy)

-         dolní (střevní) dyspepsie - v popředí jsou:

a)    poruchy vyprazdňování stolice

b)   flatulence (odchod plynů)

c)    meteorizmus (nahromadění plynu v trávicí trubici)

 

 

DYSFAGIE

-         znamená pocit uváznutí pevného sousta při polykání. Podle lokalizace jde o horní nebo dolní typ. Příčinou bývá zejména karcinom nebo vřed jícnu, refluxní choroba, spazmy

-         paradoxní dysfagie představuje potíže při polykání tekutiny. Bývá funkční povahy

 

 

PYRÓZA

 

-         je palčivý pocit za dolním sternem vázaný na reflux žaludečního nebo duodenálního obsahu do jícnu. Charakter obtíží vyžaduje vyloučení anginy pectoris.
 

 

 

 

 


ZVRACENÍ

 

 

-         má komplexní reflektorickou povahu, vzniká podrážděním centra pro zvracení.

-         Podle příčiny se dělí na:

a)    centrální - vlivy toxické (acidóza, urémie), léky (digoxin, morfin), psychogenní (odpor), nitrolební hypertenze (zvracení bez nauzey)

b)   periferní - u onemocnění gastroduodenálních, biliárních, ale i otogenních a v graviditě

-         správné posouzení zvracení z pohledu diagnostického vyžaduje zhodnocení souvislostí jeho vzniku a posouzení zvratků

-         vznik - závislost na příjmu potravy ( časová a druh potravy)

-         vzhled - zabarvení, přítomnost potravy (čerstvá, natrávená), event. krve

-         zápach - kyselý znamená přítomnost HCl, fekální souvisí s obstrukcí střevní

 

 

ZÁCPA A PRŮJEM

 

 

-         zácpa znamená obtížné vyprazdňování tuhé stolice

-         průjem se projevuje vyprazdňováním nebo vyprázdněním řídké nebo vodnaté stolice, častěji než obvykle

-         hodnocení ze strany pacienta je v obou případech subjektivní, což ztěžuje diagnózu. Hodnotí se počet stolic, množství, konzistence, příměs, vztah k příjmu potravy.

-         posuzuje se pocit nutkání na stolici, tenezmus

-         příčiny mohou být funkční, infekční, organické, vyžadují vždy pečlivé posouzení pro možnou přítomnost kolorektálního karcinomu

 

 

 

 

KRVÁCENÍ DO GIT
 


Meléna, enteroragie


 

-         meléna znamená odchod řídké stolice černé barvy, dehtovitého vzhledu. Vzniká při krvácení v horní části trávicí trubice (jícen, žaludek, doudenum). Hodnocení černě zbarvené stolice může ztížit předchozí požití jídel ze zvířecí krve, některé léky (s obsahem železa nebo vizmutu, živočišné uhlí).

-         krvácení z dolní části gastrointestinálního traktu se projevuje enteroragií (krev není natrávená). Její nejčastější příčinou bývá kolorektální karcinom, vnitřní hemoroidy a idiopatická proktokolitida.
 


Hematemeza

-         představuje zvracení čerstvé nebo natrávené krve. Zabarvení závisí nejen na intenzitě krvácení, ale i na rychlosti evakuace žaludku a přítomnosti HCl. Pomalé vyprazdňování a působení kyseliny solné vyvolává hnědočerné zbarvení, jako kávová sedlina

-         zdrojem krvácení bývají nejčastěji jícnové varixy, duodenální a žaludeční vředy, hemoragická gastropatie a nádory. Výskyt příměsi krve při opakovaném, namáhavém zvracení svědčí s vysokou pravděpodobností pro Mallory-Weissův syndrom (lacerace - slizniční trhlinky distálního jícnu)

-         hodnocení hematemezy vyžaduje vyloučení krvácení z jiného zdroje (epistaxe, hemoptýza), případně záměnu s přijímanou potravou (borůvky, červená řepa) nebo léky (živočišné uhlí)

-         hematemeza se může vyskytovat současně s melénou.