Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: zachranari.stranky1.cz
Osobní stránka

anamnéza:Osobní stránka na adrese: zachranari.stranky1.cz

anamnéza

Anamnéza

 

K stanovení diagnózy zachováváme cílený postup:

 

1.   Anamnéza

2.   Fyzikálnívyšetření /pohled, poklep, pohmat, poslech, per rektum/

3.   Pracovní diagnóza

4.   Návrhlaboratorních a instrumentálních vyšetření

5.   Konečná diagnóza

 

Anamnéza – rozvzpomínání se zřeckého slova .

-        Údaje ozdravotním stavu nemocného

 

-        A.přímá - odnemocného

-        A.nepřímá –od příbuzných, od svědků…

 

Anamnézou přicházíme doprvního kontaktu,  navazujeme důvěru.Proto je třeba:

Vyloučit nervozitu /osobnostpacienta/

Zajistit soukromí / moclidí,rod., soc. problémy/

Zajistit prostředí/vyšetřovna, sanita, v bytě místnost, kde můžem pacienta položit isvléknout/

 

Obsah anamnézy:

1.   Osobní data –jméno, příjmení, datum narození, stav, zaměstnání, datum vyšetření!, kontaktníadresy

2.   Anamnéza rodinná:zdravotní stav rodičů, sourozenců, dětí, výskyt dědičných nemocí v rodině

3.   Anamnéza osobní:

a)   Dřívějšíonemocnění: v chronologickém sledu všechny nemoci, operace, úrazy, léčbu,případné následky

b)  Nynějšíonemocnění:

                Ptáme se: „Co Vás trápí?“ – necháme pacienta mluvit

samostatně,když neformuluje obtíže dostatečně, klademe cíleně otázky. Ale ne sugestivně! „Bolela vás hlava, viďte!“

Zachovávámepři zápisu slova pacienta – „Měl jsemkrev při stolici“ a ne „entherorhagie“

Snažíme se dopátrat významuindividuálních pojmenování stesků pacienta „Sekla se mi v zádech krev“

Pozor na neurotiky, čihypochondry. Chrlení potíží. Ptáme se „CoVás nejvíc trápí“, nebo „Kterého problému se chcete nejvíce zbavit“

 

K určení doby používámepřesný čas „23.3. 1986“, ne před 6-ti lety. Při pozdějším čtení záznamu tomate!

 

Cenné jsou příznakyspecifické:

Nucení na močení, vykašláníkrve a podobně.

 

Bolest břicha je symptom málospecifický, ale zjištěním, že bolest nastala po snězení rybího salátu za dvěhodiny v pravém podžebří, vystřelovala pod pravou lopatku, nutila ke zvraceníuž jasně mluví pro žlučníkovou koliku!

 

Podobně lze rozebrat i bolestna hrudi.

Důležitý je typ bolesti: bylapíchavá, pálivá, svíravá, tlaková s propagací do krku, zad, do levé ruky až pomalíček, kdy začala, námaha, kdy to přestalo, vegetativní příznaky, změnapolohy, měl-li už pacient někdy obdobnou bolest, jestli ji umí sám lokalizovat.

 

Anamnézu doplníme o údajetýkající se kouření, alkoholu, drog, u žen menstruace, porody, potraty,hormonální antikoncepci, potíže s močením, se stolicí

 

Často musíme provéstdoplňující anamnézu dle systému:

Celkové potíže:změny váhy, teploty,třesavky,  poceníobzvlášť noční, infekce, pobyt v exotických zemích!

Kůže:vyrážka, svědění, pigmentace,

Hlava:úrazy, bolesti

Oči: zrakovépotíže, brýle, otoky víček

Uši: sluch,výtok, bolest

Nos:krvácení, častá rýma

Dutina ústní:potíže s chrupem, dásně, krvácení, pálení jazyka

Hrdlo: častéangíny

Respirační trakt: kašel, expectorace, dušnost:klidová, námahová

Kardiovaskul. systolický.:bolest na hrudi, bušení srdce, otoky DK, klaudikačnípotíže, TK

Gastrointestinální trakt: chuť k jídlu, potíže při polykání, bolesti břicha,zvracení, průjmy, zácpa, krev ve stolici, páchnoucí stolice

Urogenitál:poruchy močení, pálení, výtoky

Svaly, klouby, páteř: bolesti, otoky, křeče, změny pohyblivosti

Neurologické příznaky, psychický stav: záchvaty bezvědomí, křeče, nervozita, deprese

 

 

Anamnesa pracovní a sociální:

 

Povolání vykonávané narůzných pracovištích, možnost vzniku nemocí z povolání – silikóza u horníků,ornitózy v drůbežárnách, antropozoonózy – klíšťová encefalitis

Sledujeme pracovní zatížení,směny, životosprávu, způsob stravování,

…rodinný život, sport, zálibyale i konflikty v rodině.

 

Rozsah anamnézy přizpůsobímestavu nemocného!!!! Při těžkém, život ohrožujícím stavu jen údaje nezbytněnutné!

 

Údaje posuzujeme kriticky!

Agravace – zveličování potíží

Simulace – zdravý jedinecnemoc předstírá

Disimulace – nemocný nemoctají za určitým účelem

 

Velká část mylných diagnóz má původ ve špatně odebranéanamnéze!

Soudí se že Dg je anamnéza z55%, fyzikální vyšetření z 20%, laboratorní vyš 20% a zbylých 5% zůstáváneobjasněno

 

 

 

Závěrečné pokyny:

1)  mějte zájem azaujetí pro potíže nemocného

2)  Vyvarujte sespěchu, nervozity

3)  Získejteinformace věruhodné, ne vlastní, předčasné konstrukce!

4)  Nevyjadřujtesoudy a překvapení nad pacientovými údaji.

5)  K údajůmpřistupujte kriticky. Můžou být úmyslně i neúmyslně zkresleny

6)  Nikdynevyslovujte soudy nad předchozím léčením!

7)  Používejte „třetíucho“ a „třetí oko“!

 

 

Vzít dobrou anamnézu je umění, kterému se učíme celýživot.

 

Je zrcadlem našich znalostí, zkušeností, schopnostijednat s lidmi.