Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: zachranari.stranky1.cz
Osobní stránka

břicho:Osobní stránka na adrese: zachranari.stranky1.cz

břicho

Vyšetření břicha

 

-         vyšetřujeme pohledem (inspekce), poklepem (perkuse), pohmatem (palpace),  poslechem (auskultace) a per rectum

 

ORIENTACE NA BŘIŠE

-         pro orientaci na břiše slouží topografické rozdělení pomocí čar:

a)    horizontálních, vedených pod oblouky žeberními a čarou spojující lopaty kyčelních kostí

b)   vertikálních, podél zevních okrajů přímých břišních svalů

-         vzniklé oblasti se označují:

a)    v horní části: epigastrium, pravé a levé hypochondriím

b)   ve střední části: pravé a levé mezogastrium a periumbilikální krajina

c)    v dolní části: pravé a levé hypogastrium a suprapubická krajina

-         druhou možností je rozdělní břicha do kvadrantů pomocí vertikální a  horizontální čáry procházející pupkem na pravý horní a dolní, levý horní a dolní kvadrant.

-         vyšetření břicha se provádí u ležícího pacienta s pokrčenými dolními končetinami v kolenou, v klidném prostředí. Vyšetřující osoba přistupuje zprava, při vyšetření má sedět.
 

POHLED

 

-         se posuzuje úroveň břicha ve vztahu k hrudníku, souměrnost, postup dechové vlny

-       fyziologicky podle stupně výživy, je břicho v úrovni, nad či pod úrovní hrudníku, souměrného tvaru. Pupek je vtažený, typicky lokalizovaný. Dechová vlna postupuje oboustranně do třísel.

-         Kromě břicha se inspekce soustřeďuje na posouzení možných extraabdominálních projevů onemocnění v jiných lokalizacích

 

 

Inspekce celková

 

3)   vzhled:

a)    kachexie - bývá u nádorů, zejména GIT

b)   objemné břicho, astenický trup a končetiny se vyskytují u dekompenzované jaterní cirhózy a celiakie

c)    obezita je často ve spojení s cholelitiázou

 

foto 12

4)   poloha:

a)    nehybný pacient - bývá u difúzní peritonitidy

b)   neklidný pacient, často měnící polohu - při abdominální kolice

c)     

"na všech čtyřech" - bývá u pacientů s pankreatitidou nebo nádorem pankreat

 

5)   kůže:

a)    bledáanémie

b)   ikterická při prehepatální a hepatální žloutence

c)    ikterická s exkoriacemi u posthepatální žloutenky

d)   hemoragická diatéza s výskytem petechií, purpury a hematomů, bývá přítomna u jaterního selhání

e)    pavoučkové névy lokalizované v horní části trupu nebo i v obličeji a na horních končetinách se objevují při jaterní cirhóze. Rozsah postižení souvisí s aktivitou choroby (možnost nespecifického výskytu névů malého rozsahu například v těhotenství)

 

 

 

 

 

 

Inspekce extraabdominální

 

1)   hlava:

a)    spojivky bledé při anémii

b)   okolí očí, úst, nosních křídel s pihami - bývají u Peutz-Jeghersova syndromu

c)     rty:

v oschlé při dehydrataci

v vyhlazené, červené u jaterní cirhózy

 

2)   dutina ústní:

a)    foetor ex ore - hepatální u jaterního selhání (připomíná pach myšiny)

b)   jazyk:

v povleklý souvisí s poruchou samočisticí schopnosti

v oschlý se vyskytuje při dehydrataci

v vyhlazený, zarudlý, tzv. Hunterova glossitida, bývá u perniciózní anémie

 

3)   končetiny dolní:

a)    edémy hypoproteinemické ,  perimaleolární či většího rozsahu vznikají u jaterní cirhózy, malabsorpčních syndromů  a pod

b)   erytema nodosum se manifestuje na bércích u pacientů s idiopatickými střevními záněty (idiopatická proktokolitida, Crohnova choroba)

 

 

 

 

4)   končetiny horní:

a)    palmární erytém se projevuje u jaterní cirhózy

b)   Dupuytrenovy kontraktury ve dlaních jsou častější u cirhotiků, než v populaci

 

 

 

 

 

Břicho

1)   stěna:

a)    člunkovitě vtažená se vyskytuje při extremní kachexii u tumorů zažívacího ústrojí

b)   nad úrovní hrudníku je při obezitě, meteorizmu, graviditě, ascitu, kdy se tvarově mění podle polohy

c)    dýchací pohyby nepostupují břišní stěnou při ohraničené nebo difúzní peritonitidě

d)   viditelná pulzace břišní aorty je patrná u hubených lidí nebo při jejím aneurysmatickém rozšíření

 

2)   barva kůže: 

a)    žlutá difúzně při ikteru, ústup zabarvení je pomalejší ve srovnání s plazmatickou hladinou bilirubinu

b)   fialová paraumbilikálně (Cullenovo znamení) vzniká šířením retroperitoneálního hematomu u těžkých akutních pankreatitid

c)    modrá - hematomy různého stáří při hemoragické diatéze, v souvislosti s aplikací heparinu či inzulinu do podkoží

d)   pigmentovaná v rozsahu linea alba u Addisonovy choroby nebo po radioterapii

 

3)   strie:

a)    perleťové vznikají rychlým rozepětím břišní stěny při zvětšení objemu břicha ascitem, obezitou nebo v graviditě

b)   fialové jsou přítomny u Cushingova syndromu

 

4)   žilní kresba - "Caput medusae" - žíly se radiárně sbíhají k pupku nebo jsou patrné v laterálních částech břicha. Oba nálezy jsou při portální hypertenzi

5)   anasarka - znamená pokročilé generalizované prosáknutí podkoží. Tekutina se hromadí také v dutině břišní, hrudní a perikardiální. Vzniká při pokročilém pravostranném srdečním selhání, jaterní cirhóze a závažné hypoproteinemii.

6)   pooperační jizvy - mívají typickou lokalizaci podle druhu operace. Nejčastěji se vyskytují jizvy:

a)    po horní střední laparotomii (operace žaludku a duodena, žlučníku a žlučových cest)

b)   po dolní střední laparotomii (operace gynekologické a porodnické, urologické)

c)    po kombinované laparotomii (rozsáhlé břišní operace)

d)   subkostálně vpravo (operace žlučníku)

e)    v pravém hypogastriu (appendektomie)

f)     suprapubicky (operace gynekologické)

g)    po pravostranné a levostranné lumbotomii (operace ledvin)

h)    

kombinace uvedených jizev s jizvami malými nepravidelného tvaru (operace spojené s drenáží)

i)      krátké jizvy v různých lokalizacích po diagnostických či terapeutických laparoskopiích

 

-         barva jizvy naznačuje její stáří (červeno-růžová - nedávná operace, jizva barvy kůže -starší). Komplikované hojení může vést ke vzniku kýly v jizvě. U některých osob vzniká jizva koloidní.

 

-         břicho je za fyziologických okolností symetrické

 

 

-         patologicky lze pozorovat:

a)    celkové vyklenutí u obézních osob, při meteorizmu, ileózním stavu a u ascitu (břicho se tvarově mění v závislosti na poloze)

b)   místní vyklenutí jsou způsobená cystami, kýlami, diastázou přímých břišních svalů, nádory, hepatomegalií, splenomegalií, naplněným žaludkem, střevem, močovým měchýřem

c)    kýly (hernie) nejčastěji vznikají v pupku, tříslech a pooperačních jizvách (velikost kolísá v závislosti na nitrobřišním tlaku)

d)   everze (vyklenutí) pupku vzniká při velkém ascitu

e)    peristaltika žaludku a střeva bývá patrna při pylorostenoze nebo střevní obstrukci (ileus).

 

Poklep

Nebolestivý, diferenciálně bubínkový

Patologicky: bolestivý – Pleniesův příznak – dráždění pobřišnice

Bubínkový při dispenzi střeva, ztemnění nad nádorem, ileem